Znaczenie wszystkich liter obiecadła Lechii

https://youtu.be/HHx-sUT9KaQ W filmie do tego artykułu omówione zostało skąd się wzięło znaczenie każdej litery, zapis runiczny porównany z zapisem łacińskim, oraz ułożenie ust i języka przy wypowiadaniu liter. W filmie do tego artykułu omówione zostało skąd się wzięło znaČenie każdej litery, zapis runiČny porównany z zapisem łacińskim, oraz ułożenie ust i języka pŔy wypowiadaniu liter. Dodatkowo, na końcu omówiłem jeszcze znaczenie trzech liter “X” “Q” “V”, […]