Morfem CE – WARSTWY

Morfem CE oznacza WARSTWY.

C oznacza ‘całość’.
E oznacza ‘energia’.
CE to ‘całości energie’ – inaczej warstwy.

Halloween

Czy wiesz, że do rytuału ściągania duchów potrzebny jest dar dla ducha, np. ścięte kwiaty lub owoce, do tego potrzebne są woda oraz ogień, aby powstało powietrze/dym – symbol ducha?

ʤʤownica

🪱 Dżdżownica jest cała w prążki.

Liż, liz i analiza

Słowa onomatopeiczne, czyli gesto- i dźwiękonaśladowcze stanowią charakterystyczny element pierwszego języka, jakim posługiwali śę ludzie.

Kuć, kłuć i kłóćić śę

Czynność kłócenia śę można porównać do kłucia śę nawzajem.

W kłótniach ludzie wchodzą w emocje, zapominają śę, krzywią i krzywdzą śę nawzajem.

W kłótni ludzie są w złości, a ZŁOść jest zła i płynie po niej łza.