Kim jest Perun?

Perun
Słowo “peRuń” sugeruje, że jest to ten, który wskazuje na to co runie, runęło lub rujnuje śę.
Do tej pory pozostało nam znaczenie słowa “pierun” jako ktoś kto coś ńszczy i występuje ono w powiedzeniu
„Ty Pieruńie jeden!”