Pierwszy Język

Etos Szlachty

Etos Szlachty

Jaki jest raj?
O jakich ludziach/Ra chce śę dobrze mówić?
Kim jest szlachetny Ra?

Jaki jest raj?
O jakiĤ luDZiaĤ/Ra Ĥce śę dobŔe mówić?
Kim jest ŠlaĤetny Ra?

Nasi przodkowie, szyfrując język, zostawili informacje jak oni to widzą, oraz jak to osiągnąć.

Zostawili tym samym, etos postępowania szlachetnych ludzi.

W serii filmów poniżej przytaczam parę przykładów słów, które rzucają światło na to spojrzenie i obrazują czym jest szlachetne postępowanie.

Tych przykładów jest jednak dużo więcej, ponieważ cały nasz język przekazuje szereg informacji o takim postępowaniu. Dotyczy to wielu “dźedźin słów” jak: emocje, relacje, praca, pary, edukacja, wierzenia, kosmos, roślinność, pożywienie i tym podobne.

Dlatego tak ważne jest poznanie zasad budowy naszego języka i rozumienie znaczenia liter i morfemów, aby samemu móc rozkodowywać słowa i znać przekaz przodków.

 

Zapraszam do zapoznania śę z “Etosem Szlachty”.

Nasi pŔodkowie, Šyfrując język, zostawili informacje jak oni to wiDZą, oraz jak to osiągnąć.

Zostawili tym samym, etos postępowania ŠlaĤetnyĤ luDZi.

W serii filmów poniżej pŔytaČam parę pŔykładów słów, które Ŕucają światło na to spojŔenie i obrazują Čym jest ŠlaĤetne postępowanie.

TyĤ pŔykładów jest jednak dużo więcej, ponieważ cały naŠ język pŔekazuje Šereg informacji o takim postępowaniu. DotyČy to wielu “DŽeDŽin słów” jak: emocje, relacje, praca, pary, edukacja, wieŔenia, kosmos, roślinność, pożywienie i tym podobne.

Dlatego tak ważne jest poznanie zasad budowy naŠego języka i rozumienie znaČenia liter i morfemów, aby samemu móc rozkodowywać słowa i znać pŔekaz pŔodków.

 

ZapraŠam do zapoznania śę z “Etosem ŠlaĤty”.

etos ŠlaĤty

Ra dość Ci ☀️

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *