Pierwszy Język

Grzyb - ego ustawia inną rzeczywistość

Grzyb - ego ustawia inną rzeczywistość

Sezon na grzyby trwa cały rok!

Sezon na gŔyby trwa cały rok!

Grzybów w lasach i na łąkach mamy wiele.

Mają one różne kształty, zapachy, kolory i właściwości. Są grzyby odżywiające, uzdrawiające, halucynogenne, jak i również trujące.

Wiedzieli to przodkowie tworzący język i zawarli tę informację w słowie grzyb.
G Rz YB
(g) ego (rz) ustawia (yb) inną rzeczywistość.

GŔybów w lasaĤ i na łąkaĤ mamy wiele.

Mają one różne kŠtałty, zapaĤy, kolory i właściwości. Są gŔyby odżywiające, uzdrawiające, halucynogenne, jak i również trujące.

Wiedzieli to pŔodkowie twoŔący język i zawarli tą informację w słowie gŔyb.
G Ŕ YB
(g) ego (Ŕ) ustawia (yb) inną ŔeČywistość.

Poniżej dwa grzyby rosnące na naszych terenach, które pomagają otworzyć “inną rzeczywistość”.

Poniżej dwa gŔyby rosnące na naŠyĤ terenaĤ, które pomagają otwoŔyć “inną Ŕeywistość”.

Ten biało-czerwony, najlepiej widoczny grzyb w lasach, znany też jest pod nazwą “muchomor czerwony”.

Nazwa ta oznacza:

muchomor
mucho zmor
mucho zmora

Nazwa ta wzięła śę od jednego z zastosowań amanity. Kiedyś amanitę używano jako “środka na muchy”. 

Po pokropieniu amanity sokiem z owocu, np. winogrona, muchy siadały na nim i odurzały śę nawet na kilka dni.

Muchy po odurzeniu wynoszono na dwór, następnie po kilku dniach odzyskiwały przytomność.

Jest to humanitarna metoda, która ńe wymaga uśmiercania much, a jedynie daje im przyjemne doświadczenia.

Ten biało-Čerwony, najlepiej widoČny gŔyb w lasaĤ, znany też jest pod nazwą “muĤomor Čerwony”.

Nazwa ta oznaČa:

muĤomor
muĤo zmor
muĤo zmora

Nazwa ta wzięła śę od jednego z zastosowań amanity. Kiedyś amanitę używano jako “środka na muĤy”. 

Po pokropieniu amanity sokiem z owocu, np. winogrona, muĤy siadały na nim i oduŔały śę nawet na kilka dni.

MuĤy po oduŔeniu wynoŠono na dwór, następnie po kilku dniaĤ odzyskiwały pŔytomność.

Jest to humanitarna metoda, która ńe wymaga uśmiercania muĤ, a jedynie daje im pŔyjemne doświadČenia.

Według oficjalnych zródeł, pozytywne dźałania amanity znane są od wielu tysięcy lat.

Co ciekawe, w medycynie na całym świecie, ńgdy ńe zanotowano uszkodzenia ciała po amanicie.

W wielu miejscach na świecie przygotowuje śę napoje lub inne produkty z amanitą i są one dostępne w sklepach zielarskich.

Sam jadłem i piłem amanitę oraz łysiczki dziesiątki razy. Moi przyjaciele i znajomi również. Wszyscy żyją i mają śę dobrze 😉

Według oficjalnyĤ zródeł, pozytywne DŽałania amanity znane są od wielu tysięcy lat.

Co ciekawe, w medycynie na całym świecie, ńgdy ńe zanotowano uŠkoDZenia ciała po amanicie.

W wielu miejscaĤ na świecie pŔygotowuje śę napoje lub inne produkty z amanitą i są one dostępne w sklepaĤ zielarskiĤ.

Sam jadłem i piłem amanitę oraz łysiczki DZiesiątki razy. Moi pŔyjaciele i znajomi również. WŠyscy żyją i mają śę dobŔe 😉

Te dwa grzyby, amanita i łyśiczka, są składnikami “somy”, napoju długowieczności, napoju bogów. 

Soma w mitologi greckiej znana jest pod nazwą ambrozja.

W organizmie ludzkim, w układzie nerwowym, jest receptor “GABA-A”

Muscymol, organiczny związek chemiczny, który występuje w amanicie jest selektywnym agonistą receptora GABA-A

Pobudzając ten receptor, nasz organizm bardzo śę wzmacnia 🙂

 

O poprawnym przygotowaniu somy i amanity jest wiele poradników w internecie.

Jednym z tego elementów jest wysuszenie amanity i odstawienie jej na 3 miesiące, aby ilość muscymolu w amanicie zwiększyła śę.

Amanity zebrane we wrześniu, można jeść po 3 miesiącach, czyli pod koniec grudnia.

Do tej pory, ślad tego pozostał w bajce o biało-czerwonym “świętym Mikołaju”.

Te dwa gŔyby, amanita i łyśiČka, są składnikami “somy”, napoju długowieČności, napoju bogów. 

Soma w mitologi greckiej znana jest pod nazwą ambrozja.

W organizmie luDZkim, w ukłaDZie nerwowym, jest receptor “GABA-A”

Muscymol, organiČny związek ĤemiČny, który występuje w amanicie jest selektywnym agonistą receptora GABA-A

PobuDZając ten receptor, naŠ organizm barDZo śę wzmacnia 🙂

 

O poprawnym pŔygotowaniu somy i amanity jest wiele poradników w internecie.

Jednym z tego elementów jest wysuŠenie amanity i odstawienie jej na 3 miesiące, aby ilość muscymolu w amanicie zwiękŠyła śę.

Amanity zebrane we wŔeśniu, można jeść po 3 miesiącaĤ, Čyli pod koniec grudnia.

Do tej pory, ślad tego pozostał w bajce o biało-Čerwonym “świętym Mikołaju”.

Zauważ, że wigilia jest świętem, gdzie je śę dużo grzybów, często zupki grzybowe, albo naleśniczki z grzybkami.

Przylatuje też wtedy czerwono-biały Mikołaj, na reniferach.

Przylatuje, czyli ma loty.

Na reniferach, które znane są z tego, że uwielbiają czerwoną amanitę! Podobnie mają krowy, dlatego one są święte w Indiach. Na dodatek przy łąkach na których wypasają śę krowy i robią na nich kupy, rosną łyśiczki lancetowate.

Wracając do Mikołaja. Zauważ, że wkłada on prezenty pod choinkę i do skarpet umieszczonych na kominku.

Takie skarpety umieszczone na ciepłym kominku są idelanym miejscem do suszenia grzybów. To samo jest z choinką przy kominku, która jest świetnym wieszakiem na której można powiesić wiele grzybków.

Po zjedzeniu tych prezentów, zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem.

Zauważ, że wigilia jest świętem, gDZie je śę dużo gŔybów, Čęsto zupki gŔybowe, albo naleśniČki z gŔybkami.

PŔylatuje też wtedy Čerwono-biały Mikołaj, na reniferaĤ.

PŔylatuje, Čyli ma loty.

Na reniferaĤ, które znane są z tego, że uwielbiają Čerwoną amanitę! Podobnie mają krowy, dlatego one są święte w IndiaĤ. Na dodatek przy łąkach na któryĤ wypasają śę krowy i robią na niĤ kupy, rosną łyśiČki lancetowate.

Wracając do Mikołaja. Zauważ, że wkłada on prezenty pod Ĥoinkę i do skarpet umieŠČonyĤ na kominku.

Takie skarpety umieŠČone na ciepłym kominku są idelanym miejscem do suŠenia gŔybów. To samo jest z Ĥoinką pŔy kominku, która jest świetnym wieŠakiem na której można powiesić wiele gŔybków.

Po zjeDZeniu tyĤ prezentów, zwieŔęta zaČynają mówić luDZkim głosem.

Smacznego ! 🍄

SmaČnego ! 🍄

3 odpowiedzi

  1. Cieszę się niezmiernie, że znalazłem twoje materiały. Cieszę się również, że to dzięki twojemu kanałowi natknąłem się na materiały Pani Joanny Chołuj. Sam zmierzam w podobnym kierunku i jestem w wielu kwestiach podobnego zdania co Ty, dlatego chciałbym sięz Tobą skontaktować, by wymienić się myślami i spostrzeżeniami na temat naszeo prajęzyka, zwłaszcza w odniesieniu do języków południowosłowiańskich oraz germańskich.

    Mam nadzieję, że będę mógł wnieść trochę konstruktywnej krytyki oraz (być może) nowych, ściśle związanych z omawianymi przez Ciebie tematami, wniosków.

    Mój email zamieszczam w formularzudo komentarza 🙂

  2. To jest podobne do działania innych substancji jak np ormus. Człowiek zyskuje inną świadomość, ale to nie jest moja świadomość a obca. Pojawia się pytanie czy pod “wpływem” następują działania i czy to rozwija mnie czy tą inną świadomość. Ciało jest tylko narzędziem doświadczania dla świadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *