Pierwszy Język

Kłoda i koło

Kłoda i koło

Kłoda i Koło

Kłoda i Koło

Kłoda i Koło

Czasami w trakcie wichury drzewa wywracają śę i kładą śę na ziemi.

Takie wielkie pnie poskładanych drzew nazywamy kłodami, a miejsca ich składania i przechowywania składami.

Kłodykłódki tworzące mosty nad rzekami, rowami lub przeszkodami nazywamy kładkami.

Kłody zwalone i blokujące drogę mogą tworzyć kłoPOTY, więc ńe rzucaj kłód pod nogi!

Lepiej zrobić z nich coś pożytecznego.

Z dużej kłody można zrobić łódkę, a z małej kłódki można zrobić kłódkę.
Mała kłódka może ryglować drzwi i funkcjonować jako zamek do drzwi.

Z małej KŁÓdki można również zrobić wałek do włosów, aby kręcić LOKi.

Z dużej KŁOdy możemy zrobić mocną KOLumnę podtrzymującą dachy.

Kłoda to też koła.
Wystarczy kształtną, kolistą kłodę pociąć w plasterki.

Jedna kłoda – wiele kół.

kolei na kole jeździ cała KOLej.

KŁO – KOŁ – LOK – KOL

A samochody same chodzą.

Časami w trakcie wiĤury dŔewa wywracają śę i kładą śę na ziemi.

Takie wielkie pnie poskładanyĤ dŔew nazywamy kłodami, a miejsca iĤ składania i pŔeĤowywania składami.

Kłodykłódki twoŔące mosty nad Ŕekami, rowami lub pŔeŠkodami nazywamy kładkami.

Kłody zwalone i blokujące drogę mogą twoŔyć kłoPOTY, więc ńe Ŕucaj kłód pod nogi!

Lepiej zrobić z niĤ coś pożyteČnego.

Z dużej kłody można zrobić łódkę, a z małej kłódki można zrobić kłódkę.
Mała kłódka może ryglować dŔwi i funkcjonować jako zamek do dŔwi.

Z małej KŁÓdki można również zrobić wałek do włosów, aby kręcić LOKi.

Z dużej KŁOdy możemy zrobić mocną KOLumnę podtŔymującą daĤy.

Kłoda to też koła.
WystarČy kŠtałtną, kolistą kłodę pociąć w plasterki.

Jedna kłoda – wiele kół.

kolei na kole jeźDZi cała KOLej.

KŁO – KOŁ – LOK – KOL

A samoĤody same ĤoDZą.

🪵

Gdzie jeszcze można wykorzystać kłodę?

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *