Pierwszy Język

14 lutego "Walętyłki" - walenie i tyłki

14 lutego "Walętyłki" - walenie i tyłki

Symbol ❤️ który dźś nazywamy sercem, tak naprawdę nim ńe jest. 

Jak wygląda serce ludzkie, każdy wie. 

Symbol ❤️ to ńe serce, tylko ludzka pupa.
Widzisz podobieństwa?

Dlatego ❤️ to symbol, który jest ‚zaproszeniem do seksu’.

Uroczystością ❤️ są ‚Walętyłki’ lub ‚walentynki’ czytając po łacińsku.

W święto tyłków Walętyłki wszędzie wiszą tyłki. 💜❤️💚

Symbol ❤️ który DŽś nazywamy sercem, tak naprawdę nim ńe jest. 

Jak wygląda serce luDZkie, każdy wie. 

Symbol ❤️ to ńe serce, tylko luDZka pupa.
WiDZiŠ podobieństwa?

Dlatego ❤️ to symbol, który jest ‚zaproŠeniem do seksu’.

UroČystością ❤️ są ‚Walętyłki’ lub ‚walentynki’ Čytając po łacińsku.

W święto tyłków Walętyłki wŠęDZie wiŠą tyłki. 💜❤️💚

Znalazłem opracowania hieroglificzne, które wskazują na to, że symbol koła z poziomymi kreskami wewnątrz jest hieroglifem nazywanym KCH.

Bardzo mi to pasuje do słowa KOCHA. Oficjalnie ten hieroglif jest podpisywany KCH, ale często w opracowaniach hieroglificznych ńe są wpisywane samogłoski. To samo litera CHH zapisywana jest zamiennie. 
Jest prawdopodobne, że kiedyś ten hieroglif nazywał śę koch. 

W hieroglifach gramatykę sobie dopowiadasz, bo ńe była ona uwzględniana w ‚zapisie’ w taki sposób jak dźś to robimy. 

Słowo ‚kocha’ oznacza:
ko ch
(ko) konkretna dusza (ch) połączenie energetyczne

Czyli oznacza to tyle, że mamy połączenie energetyczne z jakąś konkretną duszą. 

Na przykład ze swoim bratem. Jest to konkretny ludź, z którym mam wyjątkową więź. 
Kocham brata.

Znalazłem opracowania hieroglifiČne, które wskazują na to, że symbol koła z poziomymi kreskami wewnątŔ jest hieroglifem nazywanym KĤ.

BarDZo mi to pasuje do słowa KOĤA. Oficjalnie ten hieroglif jest podpisywany KĤ, ale Čęsto w opracowaniaĤ hieroglifiČnyĤ ńe są wpisywane samogłoski. To samo litera Ĥ i H zapisywana jest zamiennie. 
Jest prawdopodobne, że kiedyś ten hieroglif nazywał śę koĤ.

W hieroglifaĤ gramatykę sobie dopowiadaŠ, bo ńe była ona uwzględniana w ‚zapisie’ w taki sposób jak DŽś to robimy.

Słowo ‚koĤa’ oznaČa:
ko Ĥ
(ko) konkretna duŠa (Ĥ) połąČenie energetyČne

Čyli oznaČa to tyle, że mamy połąČenie energetyČne z jakąś konkretną duŠą.

Na pŔykład ze swoim bratem. Jest to konkretny luDŽ, z którym mam wyjątkową więź. 
KoĤam brata.

Hieroglif ‚koch’ to okrąg z poziomymi kreskami wewnątrz.
Znaczenie tego symbolu widzę jako: 

Okrąg który symbolizuje jakiś konkret. Okręgiem zataczamy jakiś konkretny teren.

Poziome kreski symbolizują połączenie energetyczne. Wspólne pasma. Wspólne przeżycia.

Kocham Was.

Hieroglif ‚koĤ’ to okrąg z poziomymi kreskami wewnątŔ.
ZnaČenie tego symbolu wiDZę jako:

Okrąg który symbolizuje jakiś konkret. Okręgiem zataČamy jakiś konkretny teren.

Poziome kreski symbolizują połąČenie energetyČne. Wspólne pasma. Wspólne pŔeżycia.

Kocham Was.

Sława

Sława

3 odpowiedzi

  1. Ja już chyba roku ńe używam znaku (serca) tak na prawdę tyłka bo wiem co oznacza 🙂 już śę przyzwyczaiłem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *