najnowŠy odcinek

Najnowszy odcinek

Geb i Nut - Glob i niebo - Čy glob jest płaski? - Odcinek Mendel.4

Geb i Nut - Glob i niebo - Czy glob jest płaski? - Odcinek Mendel.4

WŠystkie filmy - PierwŠy Język

Wszystkie filmy - Pierwszy Język

Język Polski / LeĤii jest pierwŠym językiem na świecie. Mnóstwo Dowodów

Język Polski/Lechii jest pierwszym językiem na świecie. Mnóstwo Dowodów

LeĤia - Odcinek 2

Lechia - Odcinek 2

Ród - Odcinek 3

Ród - Odcinek 3

jak powstał pierwŠy język? - Odcinek 3

Jak powstał pierwszy język - Odcinek 4

Obiecadło - Odcinek 5

Obiecadło - Odcinek 5

znaČenie wŠystkiĤ liter obiecadła LaĤi

Znaczenie wszystkich liter obiecadła Lechii - Odcinek 5.wszystkie

a - Odcinek 5.1

A - Odcinek 5.1

O - Odcinek 5.2

O - Odcinek 5.2

Ą - Odcinek 5.3

Ą - Odcinek 5.3

OR - Odcinek 5.4

OR - Odcinek 5.4

T - Odcinek 5.5

T - Odcinek 5.5

D - Odcinek 5.6

D - Odcinek 5.6

DZ DŽ ʤ - Odcinek 5.7

Dz, Dź, Dż - Odcinek 5.7

K - Odcinek 5.8

K - Odcinek 5.8

G - Odcinek 5.9

G - Odcinek 5.9

I - Odcinek 5.10

I - Odcinek 5.10

J - Odcinek 5.11

J - Odcinek 5.11

E - Odcinek 5.12

E - Odcinek 5.12

Ę - Odcinek 5.13

Ę - Odcinek 5.13

H - Odcinek 5.14

H - Odcinek 5.14

Ĥ - Odcinek 5.15

Ch - Odcinek 5.15

DlaČego język polski jest najtrudniejŠy? - Analiza słowotwórstwa

Dlaczego język polski jest najtrudniejszy? - Analiza słowotwórstwa - Odcinek 6.1

DlaČego język polski jest najtrudniejŠy? - Analiza gramatyki

Dlaczego język polski jest najtrudniejszy? - Analiza gramatyki - Odcinek 6.2

Morfemy - jak rozkodować ich znaČenie? - Odcinek 7

Morfemy - jak rozkodować ich znaczenie? - Odcinek 7

Słowa Čytane na wspak - Odcinek 8

Słowa czytane na wspak - Odcinek 8

Co oznaČają barwy naŠej flagi?

Co oznaczają barwy naszej flagi?

Etos ŠlaĤty - Odcinek 9.1

Etos Szlachty - Odcinek 9.1

Čym jest dobro i zło? - Odcinek 9.2

Czym jest dobro i zło? - Odcinek 9.2

Ra - twórca - Odcinek 9.3

Ra - Twórca - Odcinek 9.3

Ja - pełna odpowieDŽialność - Odcinek 9.4

Ja - pełna odpowiedźialność - Odcinek 9.4

PŔyroda i ród - Odcinek 9.5

Przyroda i ród - Odcinek 9.5

Ŕząd - Odcinek 9.6

Rząd - Odcinek 9.6

praca - pŔy powstawaniu wŠystkiego - Odcinek 9.7

Praca - przy powstawaniu wszystkiego - Odcinek 9.7

Religia, wieŔ, wieDZ - Odcinek 9.8

Religia, wieŔ, wieDZ - Odcinek 9.8

WDŽęk - Odcinek 9.9

Wdźęk - Odcinek 9.9

Bluźńerstwa i słowa zmodyfikowane - Odcinek 10

Bluźńerstwa i słowa zmodyfikowane - Odcinek 10

Zajebiste - Zajebał - Odcinek 10.1

zajebiste - zajebał - Odcinek 10.1

Masakra - Odcinek 10.2

masakra - Odcinek 10.2

kurwa - Odcinek 10.3

kurwa - Odcinek 10.3

Spierdalaj - Odcinek 10.4

spierdalaj - Odcinek 10.4

pan, panuje - odcinek 10.5

pan, panuje - Odcinek 10.5

żegnam, wygnam - odcinek 10.6

żegnam, wygnam - Odcinek 10.6

Rah, strah, rahu ćahu - Odcinek 10.7

Rah, strah, rahu ćahu - Odcinek 10.7

Zródło - Odcinek 10.8

zródło - Odcinek 10.8

Bez pieČy, hroń, broń - Odcinek 10.9

bez pieczy, hroń, broń - Odcinek 10.9

Modyfikacja wielu słów z literą ń - Odcinek 10.10

Modyfikacja wielu słów z literą Ń - Odcinek 10.10

Modyfikacja wielu słów z literą Ć - Odcinek 10.11

Modyfikacja wielu słów z literą Ć - Odcinek 10.11

Modyfikacja wielu słów z literą Ś - Odcinek 10.12

Modyfikacja wielu słów z literą Ś - Odcinek 10.12

Modyfikacja wielu słów z literą DŽ - Odcinek 10.13

Modyfikacja wielu słów z literą DŹ - Odcinek 10.13

piŹDŽi, mroŹi, Źimno, Źębi - Odcinek 10.14

piŹdźi, mroŹi, Źimno, Źębi - Odcinek 10.14

zwycięż, DŽej, naDŽeja - Odcinek 10.15

zwycięż, dźej, nadźeja - Odcinek 10.15

zadowolony czy zad walony? - Odcinek 10.16

zadowolony czy zad walony? - Odcinek 10.16

Čarwony - Čar won - Odcinek 10.17

czarwony - czar won - Odcinek 10.17​

wiedźma i ńewieście - Odcinek 10.18

wiedźma i ńewieście - Odcinek 10.18

wieDŽma i ńewieście - Odcinek 10.18

set an, szatan - Odcinek 10.19

ŠČęść boże? - Odcinek 10.20

szczęść boże? - Odcinek 10.20

Razem - Raz - Ra - Odcinek 11

Razem - Raz - Ra - Odcinek 11

Wiek i Čłowiek - Čy długość życia jest zaprogramowana? - Odcinek 12

wiek i człowiek - Czy długość życia jest zaprogramowana? - Odcinek 12

Sport i aport, gimnastyka, treńng - Odcinek 13

sport i aport, gimnastyka, treńng - Odcinek 13

muŠę, mus - Odcinek 14

muszę, mus - Odcinek 14

UM - morfem i mantra

UM - morfem i mantra

DŽeje Egiptu - Piramidy, Faraon, Korona Egiptu w Poznaniu - Odcinek Mendel

Dźeje Egiptu - Piramidy, Faraon, Korona Egiptu w Poznaniu - Odcinek Mendel

Nun i Niech - RoDŽice Ra - Čęstotliwości - Odcinek Mendel.1

Nun i Niech - Rodźice Ra - Częstotliwości - Odcinek Mendel.1

Bracia Ra - Ĥepri, Atum, Apop - Odcinek Mendel.2

Bracia Ra - Chepri, Atum, Apop - Odcinek Mendel.2

Šu i Tfut - pożycie - przyrost naturalny - Odcinek Mendel.3

Szu i Tfut - pożycie - przyrost naturalny - Odcinek Mendel.3

Geb i Nut - Glob i niebo - Čy glob jest płaski? - Odcinek Mendel.4

Geb i Nut - Glob i niebo - Czy glob jest płaski? - Odcinek Mendel.4