Rozmowy z gośćmi i filmy z wykładów:

Rozmowy z gośćmi i filmy z wykładów:

Za każdym słowem stoją moce duĤowe - Rady i PaproDZiad

Za każdym słowem stoją moce duchowe - Rady i Paprodziad

ZaŠyfrowane słowa związane z religiami i obŔędami. - Rady - wykład na wiecu "PŔebuDZenie Słowian"

Zaszyfrowane słowa związane z religiami i obrzędami. - Rady - wykład na wiecu "Przebudzenie Słowian"

Sekrety języka polskiego - analiza run i porównanie z zapisem łacińskim - Rady i GŔegoŔ Skwarek

Sekrety języka polskiego - analiza run i porównanie z zapisem łacińskim - Rady i Grzegorz Skwarek

Rozmowa z Tomkiem z kanału NATURALNY PIENIĄDZ - poruŠamy temat ZŁOTA, KRUŠCÓW, MONET i BOGACTWA

Rozmowa z Tomkiem z kanału NATURALNY PIENIĄDZ - poruszamy temat ZŁOTA, KRUSZCÓW, MONET i BOGACTWA.

PŔekazy podprogowe języków, wpływ Egiptu i mitologii, Sumer i runy, emocje i natura - Rozmowa Radego z Zygfrydem Cipką

Przekazy podprogowe języków, wpływ Egiptu i mitologii, Sumer i runy, emocje i natura - Rozmowa Radego z Zygfrydem Ciupką.

Miasta Europy z lotu ptaka i rola symboli w niĤ zawartyĤ Flagi, herby, KŔyżacy i KK

Miasta Europy z lotu ptaka i rola symboli w nich zawartych Flagi, herby, Krzyżacy i KK

Ukryte symbole i manipulacje w arĤitektuŔe miast Londyn, Bruksela i WaŠyngton.

Ukryte symbole i manipulacje w architekturze miast Londyn, Bruksela i Waszyngton.

Język jako wibracyjny Šyfr. Jam, MaŔ, Čar, Łono, LaĤ, Światło, Aria - Powrót Raju do Kraju

Język jako wibracyjny szyfr. Jam, Marz, Czar, Łono, Lach, Światło, Aria. - Powrót Raju do Kraju

PŔekleństwa, wulgaryzmy, uŠkodzone i dołujące nas słowa

Przekleństwa, wulgaryzmy, uszkodzone i dołujące nas słowa

Język polski najstarŠym językiem na świecie? - Rozmowa z Hanią.

Język polski najstarszym językiem na świecie? - Rozmowa z Hanią.

Analiza słów bluźńerČyĤ - Wykład

Analiza słów bluźńerczych - Wykład