Pierwszy Język

Morfem CE - WARSTWY

Morfem CE - WARSTWY

Morfem CE oznacza WARSTWY.

C oznacza ‘całość’.
E oznacza ‘energia’.
CE to ‘całości energie’ – inaczej warstwy.

Przykłady w słowach:

cechy – to elementy całości.
ce ech
(ce) warstwy (ech) w połączeniu energetycznym

cel – to nasza najwyższa motywacja.
ce el
(ce) warstwa (el) najwyższa

cement – to warstwa między CEgłami.
ce gł
(ce) warstwy (gł) gładkie

cewka – ma warstwy zwoij i służy jako antena odbiorcza, która odbiera Komunikaty.
ce ew k
(ce) warstwy (ew) przejmują w (k) wiedzę/komunikat

cep – służy do rozdzielania warstw zborza, młucąc klEPiesz zborze.
ce ep
(ce) warstwy (ep) bliskość

cedź – cedząc oddzielamy jedno od drugiego.
ce dź
(ce) warstwy (dź) twórz

akceptacja, akceptuj, akcept – to czynność, która zatwierdza dalsze działanie.
ak ce p t
(ak) akcja (ce) warstwy (p) przy (t) tak

akcesoria – to rzeczy wspomagające.
ak ce so ri
(ak) akcja (ce) warstwy (so) wzmacniają (ri) wpływając na istotę

asceta – to ten co ogranicza używanie rzeczy i jest zwolennikiem prostoty i oszczędności.
as ce t
(as) przyjmuje drogę (ce) warstwy (t) odcina

cenzura – to ograniczenie widoczności wybranych treści.
ce n z ur
(ce) warstwy (n) nad (z) wsparcie (ur) ńewidzialny

cesja – to przeniesinie własności jakiejś rzeczy.
ce s j a
(ce) warstwa (s) droga (j) otoczenie (a) zmienia

cena – to ocena wszystkich cech.
ce en
(ce) warstw (en) kumulacja energii

Sława 🍀

Morfem CE oznaČa WARSTWY.

C oznaČa ‘całość’.
E oznaČa ‘energia’.
CE to ‘całości energie’ – inaČej warstwy.

PŔykłady w słowaĤ:

ceĤy – to elementy całości.
ce eĤ
(ce) warstwy (eĤ) w połąČeniu energetyČnym

cel – to naŠa najwyżŠa motywacja.
ce el
(ce) warstwa (el) najwyżŠa

cement – to warstwa mięDZy CEgłami.
ce gł
(ce) warstwy (gł) gładkie

cewka – ma warstwy zwoij i służy jako antena odbiorČa, która odbiera Komunikaty.
ce ew k
(ce) warstwy (ew) pŔejmują w (k) wieDZę/komunikat

cep – służy do rozDZielania warstw zboŔa, młucąc klEPieŠ zboŔe.
ce ep
(ce) warstwy (ep) bliskość

ceDŽ – ceDZąc odDZielamy jedno od drugiego.
ce DŽ
(ce) warstwy (DŽ) twóŔ

akceptacja, akceptuj, akcept – to Čynność, która zatwierDZa dalŠe DZiałanie.
ak ce p t
(ak) akcja (ce) warstwy (p) pŔy (t) tak

akcesoria – to Ŕeczy wspomagające.
ak ce so ri
(ak) akcja (ce) warstwy (so) wzmacniają (ri) wpływając na istotę

asceta – to ten co ograniČa używanie Ŕeczy i jest zwolennikiem prostoty i oŠČędności.
as ce t
(as) pŔyjmuje drogę (ce) warstwy (t) odcina

cenzura – to ograniČenie widoČności wybranyĤ treści.
ce n z ur
(ce) warstwy (n) nad (z) wsparcie (ur) ńewiDZialny

cesja – to pŔeniesinie własności jakiejś ŔeČy.
ce s j a
(ce) warstwa (s) droga (j) otoČenie (a) zmienia

cena – to ocena wŠystkiĤ ceĤ.
ce en
(ce) warstw (en) kumulacja energii

Sława 🍀

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *